Startsida Konjunktur Amerikanen fortfarande kung! Står fortfarande för störst andel av global BNP