Startsida Portföljallokering Forskning vi gillar! Verkstadsbolagen forskar mer – bra för aktier