Startsida Aktier Oj, oj, oj va cash på sidlinjen! – investerarna räknar med börsfall