Startsida Portföljallokering Småföretagens revansch – trycker tillbaka multisarna