Startsida Portföljallokering Stabila intäkter i orostider! Epiroc och Assa Abloy tryggaste verkstadsaktierna