Startsida Portföljallokering Minna tar in 600 Mkr för europeisk expansion