Startsida Portföljallokering Oj – nu viker sig tysken! Kort tar över från cash