Startsida Portföljallokering Fintech-rekord – 87 affärer värda 1 115 mdr SEK hittills i år