Startsida Portföljallokering PayPal djupare in i Sverige – investerar 100 MSEK i Tink